Free HTML a URL kodér / dekodér

Vstupný text pre Kódovanie / Dekódovanie
 Html encode:


Html decode:


Url encode:


Url decode: